• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
  • کد آسان‌تندر: 76260901
  • عنوان: آگهی مزایده فروش تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو اسقاطی
  • شرح: آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱ شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد، تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو اسقاطی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) و با شماره مزالسمي ۱۰۹۹۰۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار در سایت: ساعت ۹ صبح مورخ 01/09/99 مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۷ مورخ 08/09/99 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 17/09/99 ساعت ۱۷ زمان بازگشایی: 18/09/99 ساعت ۱۰ زمان اعلام به برنده: 19/09/99 ساعت ۱۲ ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 2- تنها شرکت ها و مراکز اسقاط که دارای مجوز از ستاد تبصره ۱۳ می باشند، مجاز به شرکت در مزایده می باشند. 3-علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند و مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱
  • تاریخ دریافت اسناد تا: 1399-09-08
  • تاریخ ارسال اسناد تا: 1399-09-17
  • تاریخ بازگشایی یا اعلام برنده: 1399-09-18

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان