• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
     اصفهان
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: شرکت نماشکهای بین المللی استان اصفهان
  • کد آسان‌تندر: 76250901
  • عنوان: آگهی مزایده ز محل سابق برگزاری نمایشگاه ها
  • شرح: آگهی تجدید مزایده شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد. سازه کروی محل سابق برگزاری نمایشگاه ها را از طریق مزایده عمومی به خریداران واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه خریداران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 27/08/1399 لغایت 03/09/1399 به امور مالی و قراردادهای شرکت واقع در اصفهان، خیابان علامه امینی روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایند آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مزایده: 05/09/1399 شرکت نماشکهای بین المللی استان اصفهان
  • تاریخ دریافت اسناد تا: 1399-09-03
  • تاریخ ارسال اسناد تا: 1399-09-05

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان