• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
     البرز
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: واحد اجرای اسناد رسمی نظرآباد
  • کد آسان‌تندر: 76220901
  • عنوان: یک دستگاه اتومبیل پراید SE۱۳۱ مدل ۱۳۹۶ رنگ سفید روغنی
  • شرح: آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائیه ۱۵۸-۹۹ اجرای ثبت اسناد و املاک نظرآباد نظر به اینکه بر حسب تقاضای خانم سکینه حسینی نو کاشتی به استناد سند نکاحيه شماره ۶۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ ، تنظیمی دفترخانه ۲۱۶ ازدواج صومعه سرا جهت وصول طلب خود علیه آقای بهمن نیک پی مراد دهنده مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰۰۱۰۶ در این اجرا، طبق محتویات پرونده تمامی ششدانگ یک دستگاه | اتومبیل پراید SE۱۳۱ مدل ۱۳۹۶ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ۸۸۷ | د ۹۷ ایران ۳۰ به شماره شاسی NAS - ۱۱۱۰H۳۳۸۶۵۶۵ و شماره موتور ۵۹۶۰۰۶۶ -M۱۳ می باشد. که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری اطاق و بدنه سالم، درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ آثار تصادف دارد، موتور فعلا خاموش و بلااستفاده است، گیربکس خاموش و بلااستفاده است ، داشبورد و صندلی و تو دوزی سالم، رنگ اتاق سالم، لاستیک ها کارد و ۵۰ درصد دچار استهلاک شده اند و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان ارزیابی گردیده که به بدهکار ابلاغ گردیده است. لذا مزایده در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر در محل پارکینگ به نشانی نظرآباد ، پارکینگ نیروی انتظامی جنب کارخانه سیمان از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان شروع و به بالاترین فیملی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد و فروش بصورت ده درصد نقد و مابقی وجه مزایده ظرف پنج روز توسط خریدار باید واریز گردد در غیر اینصورت مبلغ واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا پرداخت بدهی های مربوطه در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ۲۸۲۱-۱۷۱۷-۱۱۶ تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ مدیر اجرایی واحد اجرای اسناد رسمی نظرآباد - رسول ملمير
  • تاریخ بازگشایی یا اعلام برنده: 1399-09-15

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان