• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
     تهران
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: شهرداری وحیدیه
  • کد آسان‌تندر: 76200901
  • عنوان: مزایده ۸ دستگاه از خودروهای شهرداری
  • شرح: آگهی مزایده عمومی شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی شورای اسلامی شهر وحیدیه به شماره ۳۳/۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ نسبت به اجرای : مزایده ۸ دستگاه از خودروهای شهرداری با مشخصات: ١-وانت مزدا مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ۷۵۳ ه۱۴ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲-سواری پراید مدل ۱۳۸۴ به شماره پلاک ۳۴۱ه ۴۳ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳- وانت مزدا مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ۷۴۶ ه۱۳ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴- وانت کمپرسی نیسان مدل ۱۳۸۴ شماره پلاک ۵۵۴ د۲۹ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵- کامیونت کمپرسی نیسان مدل ۱۳۷۸ به شماره پلاک ۶۷۹ ه ۶۷ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶- وانت مزدا مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ۹۴۵ ه۶۹ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷- سواری پراید مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ۸۶۶۹۸ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸-کامیون زباله کش بنز خاور مدل ۱۳۷۹ به شماره پلاک ۵۸۴ ه۵۱ ایران ۷۸ با قیمت کارشناسی پایه ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت خودروهای فوق در دو پاکت جداگانه به شرح ذیل ١- پاکت الف -حاوی ضمانت نامه معتبر بانکی (۵٪ قیمت برآورد اولیه) ۲- پاکت ج-حاوی قیمت پیشنهادی. حداکثر تا ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و هزینه درج آگهی نیز به عهده برندگان مزایده می باشد و به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل ۵٪ قیمت برآورد اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۵۶۳۶۲۰۰ تماس حاصل نمایید. شهرداری وحیدیه

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان