• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
     خراسان شمالی
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد
  • کد آسان‌تندر: 76190901
  • عنوان: یک دستگاه خودروی سواری چری TIGGO5FL مدل ۱۳۹۷
  • شرح: آگهی مزایده اموال منقول (اتومبیل - سند ذمه) بستانکار- خانم بنت الهدی قنبرزاده بدهکار - آقای ابوذر رحمانی مورد مزایده و محل آن برابر درخواست وکیل بستانکار (خانم بنت الهدی قنبرزاده) به شرح وارده به شماره ۱۳۹۹۰۵۰۰۷۱۴۱۰۱۴۲۸۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۳۹۷۰۴۰۰۶۲۱۹۰۰۰۷۲۰ و شماره بایگانی ۶۸۰۰۰۱۹ یک دستگاه خودروی سواری چری TIGGO5FL مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی ایران ۲۶- ۷۹۴ ج ۷۹) به شماره شاسی ۱۰۲۷۱۲۴ شماره موتور ۰۳۱۶۹۳ متعلق به آقای ابوذر رحمانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۸۵ و شماره ملی ۸۷۲۴۵۷۷۶۱، مدیون پرونده اجرایی کلاسه فوق که به استناد سند ازدواج شماره ۹۹۲- ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ۴ شهر قوچان استان خراسان رضوی در سیستم راهور ناجا بازداشت گردیده است. طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۵۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به نشانی بجنورد خ شریعتی شمالی جنب اداره پست از طریق مزایده به فروش می رسد خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ۵۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود و مطابق ماده ۱۳۶ - اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و لازم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشرو حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی اعلام گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد مشخصات خودرو مطبق نظریه کارشنا: الف- مشخصات فنی خودرو (نوع وسیله نیگو، سیستم سواری نییه الد سوخت بنزین شماره انتظامی: ۷۹ ج ۷۹۴ - ایران ۲۶ ، تعداد سیلندر: ۴ سیلندر، تعداد محور: ۲ سال ساخت ۱۳۹۱ به وضعیت موجود خودرو (۱- وضعیت اتاق و تودوزی سالم در حد مدل خودرو است ۲- وضعیت تایرهای جلو و عقب حدود ۶۰ درصد فرسوده هستند ٣- وضعیت باتری ممکن است به دلیل توقف خودرو در پارکینگ خراب شده باشد ۴- وضعیت موتور و گیربکس سالم ولی نیاز به سرویس دارد ۵- وضعیت کلی خودرو با نصب باتری سالم و انجام سرویس موتور، گیربکس و آماده به کار می باشد محل استقرار ماشین جهت بازدید: بجنورد- جنب زندان بجنورد - پارکینگ رضا واقع واقع گردیده است حمید عزیزی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد-۸۰۳
  • تاریخ بازگشایی یا اعلام برنده: 1399-09-13

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان