• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
     آذربایجان شرقی
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین
  • کد آسان‌تندر: 76180901
  • عنوان: آگهی مزایده فروش دام
  • شرح: آگهی مزایده فروش (چاپ نوبت دوم) شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین در نظر دارد نسبت به فروش دام به شرح زیر اقدام نماید ا- نوع مزایده: فروش گاو غیر آبست کشتارگاهی، گاو آبستن تلیسه آبستن بالای ۵ ماه، گوساله نر پرواری شیرخواره گوساله ترپرواری ۲- دریافت شرایط مزایده: از تاریخ انتشار آگهی لغایت، 09/09/1399 (به جز تعطیلات رسمی) ۳-تاریخ، محل وساعت مزایده مزایده در تاریخ 09/09/1399 ساعت ۱۲ ظهر در آدرس تبریز خسروشاه بعد از روستای تازه کند محل دامپروری شرکت آذرنگین برگزار می گردد. ۴- شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. ۵ -هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد. 6-سپرده شرکت در مزایده برای دام های سنگین به ازای هر راس بیست میلیون ریال، گوساله های نر قطع شیر هفت میلیون ریال و گوساله های نر شیرخوار پنج میلیون ریال می باشد که بایستی در وجه حساب شبا بانک کشاورزی به شماره IR۶۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۲۹۹۸۵۶۹ به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین واریز گردد. سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد. تلفن: ۱۹-۳۲۶۳۱۶۱۷-۱-وفاکس: ۳۲۶۳۱۶۲۰-4. همراه: ۹۱۶۱۱۵۶۲۷۷و۰۹۳۸۸۲۸۵۶۷۶
  • تاریخ دریافت اسناد تا: 1399-09-09

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان