راهنما

سوالات متداول آسان تِندر درباره مناقصات

مناقصه چیست؟

مناقصه روندی رقابتی است که در آن مناقصه گزار برای رفع تامین کیفیت کالا و یا خدمات مد نظر خود را طبق قوانین مناقصات معاملات را به مناقصه گری که در ارزیابی فنی بازرگانی بیشترین امتیاز را کسب نموده و کم ترین قیمت مناسب را اعلام کرده باشد واگذار می گردد.

مناقصه گر کیست؟

سازمان و یا دستگاه های دولتی که برگزاری مناقصات را بر عهده می گیرند و شامل: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران شامل موسسه انتفاعی وابسته به دولت، وزارتخانه ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان ها و شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شورای نگهبان قانون اساسی، موسسات عمومی، بنیادها و نهد انقلاب اسلامی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، دستگاه ها و واحدهایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

مناقصه گزار کیست؟

سازمان و یا دستگاه های دولتی که برگزاری مناقصات را بر عهده می گیرند و شامل: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران شامل موسسه انتفاعی وابسته به دولت، وزارتخانه ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان ها و شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شورای نگهبان قانون اساسی، موسسات عمومی، بنیادها و نهد انقلاب اسلامی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، دستگاه ها و واحدهایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

اشخاص حقیقی چه کسانی هستند؟

اشخاص حقیقی فردی از افراد جامعه است که دارای صلاحیت لازم برای انجام معاملات است.

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

منظور از شخص حقوقی هر کدام از اشخاصی هستند که براساس قانون تجارت (به شکل شرکت یا مؤسسه تشکیل می‌شوند) یا براساس قوانین دیگر به‌وجود می‌آیند (مانند سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی) و باید صلاحیت انجام معامله را داشته باشند.

مناقصه عمومی چیست؟

مناقصه ی عمومی روشی است که در آن سازمان ها و یا ارگان های دولتی خرید کالای و یا دریافت خدمات مد نظر خود را از طریق اعلان عمومی مانند روزنامه ها، نشریه ها، درگاه های اینترنتی به اطلاع عموم مردم می رسانند و بین داوطلبان به رقابت می گذارند.

مناقصه محدود چیست؟

مناقصه محدود روشی است که در آن به صلاحدید و مسئولیت بالاترین مقام مسئول مناقصه گزار محدود بودن و ادله آن تایید می گردد؛ این نوع مناقصات از طریق ارسال دعوتنامه به عده ی معدودی از مناقصه گران دارای صلاحیت و مورد شناسایی سازمان های عمومی، ارسال می گردد.

برگزاری مناقصات محدود با چه شرایطی امکان پذیر است؟

وجود فهرستی از مناقصه گران دارای صلاحیت که توسط بالاترین مقام مسئول مناقصه گزار معرفی شده باشند. وجود فهرست کوتاهی از مناقصه گران دارای صلاحیت که براساس ماده 12 حداکثر 2 سال قبل تهیه شده باشد.

مناقصه تک مرحله ای چیست؟

مناقصه تک مرحله ای، فراخوانی است که فاقد ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهندگان است و در یک جلسه پاکت های پیشنهادی گشوده و برنده اعلام می گردد.

مناقصه دو مرحله ای چیست؟

مناقصه دو مرحله ای، فراخوانی است که به تشخیص مناقصه گزار کمیته ای ملزم به بررسی فنی بازرگانی اسناد مناقصه و پیشنهادها می گردد؛ در این خصوص کمیته ای تحت عنوان کمیته فنی بازرگانی، متشکل از سه عضو کارشناس فنی که توسط مقام مسئول مناقصه گزار انتخاب می گردند نتیجه ارزیابی فنی را به کمیسیون مناقصات گزارش می دهند، سپس پاکت پیشنهادی که بالاترین امتیاز فنی لازم را کسب نموده باشد نمایان شده و در مرحله ی آخر بعد از سنجش مالی برنده مناقصه تعیین و اعلام می گردد.

انتخاب یک مرحله ای و یا دو مرحله ای بودن مناقصات توسط کدام دستگاه صورت می گیرد؟

انتخاب نوع مناقصات براساس ماده 4 قانون برگزاری مناقصات بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

در کدام مناقصات حضور بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار الزامی است؟

طبق ماده 5 بند (د): در مناقصات دو مرحله ای با حضور بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، مناقصه برگزار می گردد؛ پس حضور وی الزامیست.

مناقصه اختیاری چیست؟

مناقصه اختیاری روشی است که از طریق فراخوان های عمومی به اطلاع عموم داوطلبین می رسد اما اختیار قرارداد با بهترین پیشنهاد دهنده و یا بهترین ارگان دولتی می باشد.

کمیته فنی بازرگانی چیست؟

کمیته فنی بازرگانی متشکل از سه عضو کارشناس فنی است که توسط مقام مسئول مناقصه گزار انتخاب می شود و مسئولیت ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و باقی وظایفی که در قوانین مناقصات آمده است را عهده دار می باشد.

اعضاء کمیسیون مناقصات به ازای هر مناقصه تعیین می شوند؟

بله، به ازای هر مناقصه در فراخوان جدید می توان اعضاء کمیسیون را تعیین کرد. همچنین می توان در زمان بازگشایی پاکت ها اعضاء کمیسیون را تغییر داد.

زمانی که کمیسیون مناقصات نیاز به تجزیه و تحلیل قیمت ها داشته باشد چه می کند؟

کمیسیون مناقصات بعد از گشودن پاکت ها در صورتیکه نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت ها داشته باشد آن را به کمیته فنی بازرگانی واگذار می نماید.

امکان حضور فیزیکی اعضاء کمیسیون مناقصات در جلسه بازگشایی پاکات ضروری است؟

بله، زیرا برای گشودن پاکات به امضاء الکترونیکی اعضاء کمیسیون از طریق سیستم نیاز است و براساس قوانین برگزاری مناقصات جلسه بازگشایی پاکات با حضور تمامی اعضاء کمیسیون مناقصات به رسمیت شناخته می شود.

مهلت ارزیابی کمیته فنی بازرگانی به کمیسیون مناقصات چه مدت است؟

کمیته فنی بازرگانی به مدت 14 روز نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصات اعلام می دارد.

در چند مرحله امکان واگذاری پاکت ها به کمیته فنی بازرگانی وجود دارد؟

به تعداد نامحدودی می توان ارزیابی و تحلیل قیمت ها را به کمیته بازرگانی فنی واگذار نمود.

زمانیکه در مناقصاتی مبلغ پیشنهادی 10% و یا بیشتر نسبت به براورد آن افزایش داشته باشد چه باید کرد؟

با اعلام قانون برگزاری مناقصه محدودیتی برای ضریب پیشنهادهای پیمانکاران مطرح نمی گردد؛ در واقع ارزیابی فنی بازرگانی و مالی روندی قانونی می باشد که حفظ منافع ملی و همچنین بر حسب مناسب ترین قیمت منطبق می شود و در اختیار کمیسیون مناقصات قرار می گیرد. در این مرحله کمیسیون مناقصات می تواند ارزیابی و بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی واگذار نماید.

آیا کمیسیون برگزاری مناقصات در زمان سنجش مالی و تعیین برنده رقابت می بایست کمترین قیمت پیشنهادی از سوی مناقصه گران را به عنوان برنده فراخوان اعلام نمایند؟

در زمان سنجش مالی و طبق تعریف مناقصات، برنده رقابت مناقصه گری است که کم ترین مبلغ را پیشنهاد داده باشد؛ اما کم ترین مبلغ لزوما مناسب ترین نمی باشد و کمیسیون مناقصات می توانند پیشنهاد مبلغ های بالاتر را انتخاب و در صورت نیاز به بررسی بیشتر آن را به کمیته فنی بازرگانی واگذار و جوابیه اخذ نمایند.

آیا نفرات اول و دوم توسط سیستم تعیین می گردند؟

خیر، بر طبق تصمیم اعضاء کمیسیون تعیین و اعلام می گردند.

بررسی و صحت محتویات پاکت و اطلاعات مناقصه گران به صورت سیستمی کنترل می شود یا خیر؟

بررسی و صحت محتویات پاکت و اطلاعات مناقصه گران توسط اعضای کمیسیون برگزاری مناقصات و در صورت نیاز توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می پذیرد.

در زمان بازگشایی پاکات مناقصات، اگر تعداد مناقصه گران از حد نصاب کمتر باشند جلسه ادامه می یابد؟

هنگامی که تعداد مناقصه گران از حد نصاب کمتر باشد ادامه روند بازگشایی پاکت ها با نظر اعضاء کمیسیون امکان پذیر می باشد حتی با یک مناقصه گر هم جلسه بازگشایی پاکت ها ادامه می یابد. طبق بند الف ماده (24) بنابر اراء اعضاء کمیسیون امکان تجدید مناقصه نیز امکان پذیر می باشد.

ارزیابی فنی بازرگانی چیست؟

ارزیابی فنی، روندی است که استانداردها، دوام و کارایی و باقی ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهاددهندگان مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهادها براساس استانداردهای معرفی شده برگزیده می شود.

ارزیابی کیفی چیست؟

ارزیابی کیفی، سنجش توان مالی و انجام تهعدات موضوع مورد معامله مناقصه گران می باشد که توسط مناقصه گزار و یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

چه مناقصاتی ملزم به ارزیابی کیفی می باشد؟

مناقصه گزار در، مناقصات دو مرحله ای موظف است طبق معیارها و قوانین اعلام شده در اسناد مناقصات، ارزیابی کیفی و فنی پیشنهادها را انجام و اعلام نمایند.

ارزیابی کیفی و فنی مناقصه گران چه زمانی صورت می گیرد؟

ارزیابی کیفی پس از مناقصات و به منظور تهیه لیستی کوتاه از مناقصه گرانی که دارای صلاحیت می باشد صورت می پذیرد و این مرحله پیش از گشودن پاکات الف ، ب و ج می باشد؛ مناقصه گران مدارک و مستندات مناقصه را داخل پاکت ب قرارداده و ارزیابی فنی، توسط کمیته فنی بازرگانی و قبل از گشودن پاکت قیمت انجام می گیرد.

ارزیابی فنی بازرگانی تا چه زمانی مشروع می باشد؟

ارزیابی فنی بازرگانی، تا پیش از گشودن پاکت قیمت مشروع می باشد.

ارزیابی کیفی و فنی مناقصه گران چه زمانی صورت می گیرد؟

ارزیابی کیفی پس از مناقصات و به منظور تهیه لیستی کوتاه از مناقصه گرانی که دارای صلاحیت می باشد صورت می پذیرد و این مرحله پیش از گشودن پاکات الف ، ب و ج می باشد؛ مناقصه گران مدارک و مستندات مناقصه را داخل پاکت ب قرارداده و ارزیابی فنی، توسط کمیته فنی بازرگانی و قبل از گشودن پاکت قیمت انجام می گیرد.

آیا پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی پذیرفته نشده اند بازگشایی می شود؟

خیر، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی پذیرفته نشده اند باید به صورت ناگشوده برگردانده شود.

آیا امکان معرفی چند فرد تحت عنوان مسئول کمیته فنی و بازرگانی وجود دارد؟

خیر، در هر مناقصه تنها می توان یک نفر مسئول کمیته فنی و بازرگانی معرفی نمود.

ارزیابی شکلی چیست؟

ارزیابی شکلی، فرایند بررسی مستندات ارائه شده توسط مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک، اصل مهر و امضا، غیر مشروط و خوانا بودن قیمت های پیشنهادی می باشد.

ارزیابی مالی چیست؟

انجام معاملات به هر طریقی منوط بر آن است که دستگاه های موضوع بند ب ماده (1) این قانون به نحوی که مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معاملات در مدت قرارداد اطمینان حاصل شود و مراتب در اسناد مرتبط قید شود.

انحصار چیست؟

انحصار در معاملات به معنای یگانه بودن داوطلب شرکت در معاملات می باشد.

انحصار به چند صورت انجام می پذیرد؟

الف) اعلام هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است. ب) انتشار فراخوان عمومی و ایجاب یک داوطلب برای انجام معامله بر طبق بند ب ماده 10 آیین نامه اجرای بند ج ماده (12): زمانیکه تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب نرسد، فرایند ارزیابی تکرار شده و در ارزیابی دوم با حداقل 2 مناقصه گر که دارای بالاترین امتیاز می باشند مناقصه برگزار می شود در غیر این صورت براساس جزء 2 بند ط ماده (2) قانون تامین کنندگان یاد شده که انحصاری تلقی و معامله طبق بند الف ماده (29) قانون انجام می پذیرد.

بر چه اساسی در مناقصات نفر دوم به عنوان برنده اعلام می گردد؟

نفر دوم در مناقصات در صورتی برنده اعلام می گردد که تفاوت قیمت پیشنهادی او با نفر اول کم تر از مبلغ تضمین باشد.

در چه صورتی ضمانت نامه نفر دوم برگردانده می شود؟

طبق ماده (21) بند الف: انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می بایست پیش از اینکه اعتبار پیشنهادها به پایان برسد منعقد شود. این مدت حداکثر یک بار و برابر با مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصات قابل تمدید می باشد، سپس بعد از عقد قرارداد ضمانت نامه نفر دوم برگردانده می شود.

ایا در صورت اجتناب نفر دوم از انعقاد قرارداد می توان با نفر سوم قراداد را منعقد نمود؟

طبق ماده (21) بند ب: خیر، انعقاد قرارداد با برنده اول در مدت زمان پیش بینی شده در اسناد مناقصه خواهد بود. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد اجتناب نماید یا ضمانت تعهدات را ارائه ننماید، تضمین وی توقیف و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. و در صورت اجتناب نفر دوم، تضمین او نیز توقیق و مناقصه تجدید خواهد شد.

آیا تعداد مناقصه گران باید مشخص باشد؟

بله، طبق ماده(24) بند الف 1: در اسناد مناقصه تعداد مناقصه گران باید مشخص باشد.

زمانی که در یکی از مناقصات فقط یک مناقصه گر شرکت نموده باشد می توان او را برنده مناقصه اعلام نمود؟

اگر در اسناد مناقصه حد نصابی برای مناقصه گران تعیین نشده باشد با آراء اعضاء کمیسیون می توان او را ارزیابی نمود و در صورتیکه دارای صلاحیت باشد وی برنده اعلام می گردد.

چگونه در مناقصات خرید کالا، مناقصه گزار می تواند بدون مشاهده کالا در مورد صحت و کیفیت آن تصمیم گیری نماید؟

در مناقصات خرید کالا ،مناقصه گزار در صورت نیاز می تواند نمونه کالا را از مناقصه گران درخواست نماید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان